انجمن WOWZONE
در این بخش آخرین اخبار و تغییراتی که بر روی سرور اعمال شود گزارش داده خواهد شد
3
موضوع‌ها
8
ارسال‌ها
انتقال Achievement Guild ...
توسط WOWZONE
2018/04/08، 12:49 PM
تمام کاربران انجمن و سایت wowzone می بایست این بخش را مطالعه کنند .
2
موضوع‌ها
2
ارسال‌ها
قوانین کلی انجمن
توسط Admin
2016/05/30، 01:45 AM
در این بخش رویداد هایی که در سرور رخ میدهد گزارش داده میشود .

8
موضوع‌ها
14
ارسال‌ها
رویداد های تابستان 1397
توسط WOWZONE
2018/06/18، 03:47 PM
در این قسمت شما آموزش های چگونه وصل شدن به سرور را مشاهده می کنید

38
موضوع‌ها
315
ارسال‌ها
در این بخش اگر ایده جدیدی به ذهن شما رسیده آن را ما در میان بگذارید تا بعد از بررسی نسبت به انجام آن اقدام شود.
166
موضوع‌ها
917
ارسال‌ها
Quests bug
توسط Support Team
2018/05/27، 02:05 PM
در این بخش میتوانید هیروی خود را تحت نظارت مستقیم سرور با هیروی دیگران معاوضه کنید
0
موضوع‌ها
0
ارسال‌ها
هرگز
در این بخش می توانید گیلد خود را معرفی کنید .
11
موضوع‌ها
48
ارسال‌ها
Guild Mythic Legion.
توسط Arrivals
2018/04/01، 03:31 PM
در این بخش می توانید آموزش های خود را در بخش های مختلف ارائه نمایید .

48
موضوع‌ها
169
ارسال‌ها
خراب شدن Esc
توسط pedram109
2018/06/17، 05:52 PM
در این قسمت شما میتوانید Addons های مورد استفاده در بازی را معرفی کنید

30
موضوع‌ها
81
ارسال‌ها
Addons ticket wowzone
توسط farhadno1
2018/05/26، 01:24 AM
4 موضوع‌ها
11 ارسال‌ها
3 موضوع‌ها
20 ارسال‌ها
6 موضوع‌ها
26 ارسال‌ها
4 موضوع‌ها
21 ارسال‌ها
1 موضوع‌ها
6 ارسال‌ها
8 موضوع‌ها
57 ارسال‌ها
5 موضوع‌ها
27 ارسال‌ها
8 موضوع‌ها
37 ارسال‌ها
13 موضوع‌ها
46 ارسال‌ها
8 موضوع‌ها
60 ارسال‌ها
8 موضوع‌ها
16 ارسال‌ها
3 موضوع‌ها
11 ارسال‌ها