انجمن WOWZONE
برترین های ریلم پاندا و کاتا
2020/05/16، 02:30 PM

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]فصل اول [/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]اهدای جوایز به بهترین های ریلم پاندا و کاتا [/font]


[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][تصویر: Untitled_2.png][/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]لیست جوایز به شرح زیر میباشند :[/font][fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][تصویر: o97_1.png] [/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]قاتل زنجیره ای : [/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]نفر اول 150 پول نقد 100 اعتبار سایت به همراه Deadly Gladiator's Frost Wyrm[/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]نفر دوم 100 پول نقد 80 اعتبار سایت به همراه Deadly Gladiator's Frost Wyrm[/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]نفر سوم 75 پول نقد 50 اعتبار سایت به همراه Deadly Gladiator's Frost Wyrm[/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][fon‌t=Verdana]توجه ریلم کاتا : حداقل امتیاز می بایست 2800 کشته باشد[/font][/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][fon‌t=Verdana]توجه ریلم پاندا : حداقل امتیاز می بایست  28000 کشته باشد[/font][/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][تصویر: W1B6C0BI3TLM1442342508882_300x21.png][/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][تصویر: 533_2.png] [/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]بالاترین زمان آنلاین : [/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]نفر اول 250 پول نقد با 200 اعتبار سایت به همراه Heart of the Aspects[/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]نفر دوم 200 پول نقد و 150 اعتبار سایت به همراه Heart of the Aspects[/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]نفر سوم 150 پول نقد و 100 اعتبار سایت به همراه Heart of the Aspects[/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][fon‌t=Verdana]توجه ریلم کاتا : حداقل زمان آنلاین می بایست 15 روز باشد[/font][/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][fon‌t=Verdana]توجه ریلم پاندا : حداقل زمان آنلاین می بایست 50 روز باشد[/font][/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][تصویر: W1B6C0BI3TLM1442342508882_300x21.png][/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][تصویر: 64443.png] [/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]بهترین گیلد از لحاظ امتیاز اچیومنت :[/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]گیلد مستر گیلد اول 250 پول نقد 200 اعتبار سایت به همراه  Black Qiraji Resonating Crystal[/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]گیلد مستر گیلد دوم 200 پول نقد 150 اعتبار سایت به همراه  Black Qiraji Resonating Crystal[/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]گیلد مستر گیلد سوم 150 پول نقد 100 اعتبار سایت به همراه  Black Qiraji Resonating Crystal[/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][fon‌t=Verdana]توجه ریلم کاتا : حداقل امتیاز میبایست 1000 امتیاز باشد[/font][/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][fon‌t=Verdana]توجه ریلم پاندا : حداقل امتیاز می بایست 1200 امتیاز باشد[/font][/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][تصویر: W1B6C0BI3TLM1442342508882_300x21.png][/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][تصویر: oped_1.png] [/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]پلیر با بالاترین آچیومنت :[/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]نفر اول 150 پول نقد و 250 اعتبار به همراه  Tyrael's Charger[/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]نفر دوم 100 پول نقد و 200 اعتبار به همراه  Tyrael's Charger[/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]نفر سوم 75 پول نقد و 150 اعتبار به همراه  Tyrael's Charger[/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][fon‌t=Verdana]توجه ریلم کاتا : حداقل امتیاز می بایست 3900 امتیازباشد[/font][/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][fon‌t=Verdana]توجه ریلم پاندا : حداقل امتیاز می بایست 7000 امتیاز باشد[/font][/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][تصویر: W1B6C0BI3TLM1442342508882_300x21.png][/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][تصویر: olgg.png] [/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]بهترین تیم آرنا 2به2 :[/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]دونفر اول 250 اعتبار به همراه  Vicious Gladiator's Twilight Drake[/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]دو نفر دوم  200 اعتبار به همراه  Vicious Gladiator's Twilight Drake[/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif]دو نفر سوم 150 اعتبار به همراه Vicious Gladiator's Twilight Drake[/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][fon‌t=Verdana]توجه ریلم کاتا : حداقل Rating تیم می بایست 1200 باشد[/font][/font]
[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][fon‌t=Verdana]توجه ریلم پاندا : حداقل Rating هیرو می بایست 1200 باشد[/font][/font]

[fon‌t=Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif][تصویر: ab630512196b69e5e17ef51ef9cebeaf.png][/font]
(آخرین ویرایش در این ارسال: 2020/05/23، 11:35 AM، توسط Support Team.)
پاسخ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان